BlueOcean Viet Nam

Cùm treo ống (có tic kê)
  • Cùm treo ống (có tic kê)

Thông tin sản phẩm

Cùm treo ống (có tic kê)

  • Thông Số kỹ thuật

Mã sản phẩmỐng đường kính ngoài D, mm / Đường kính trục vít x chiều dài, mmSố lượng cho mỗi thùng carton, hoàn thành
PPRT / MSHTS-20 / 8x80 20 / 8x80 400
PPRT / MSHTS-25 / 8x80 25 / 8x80 300 giờ
PPRT / MSHTS-32 / 8x80 32 / 8x80 300 giờ
PPRT / MSHTS-40 / 8x80 40 / 8x80 200
PPRT / MSHTS-50 / 8x80 50 / 8x80 200
PPRT / MSHTS-63 / 8x80 63 / 8x80 150
PPRT / MSHTS-75 / 8x80 75 / 8x80 120
PPRT / MSHTS-90 / 10x110 90 / 10x110 80
PPRT / MSHTS-110 / 10x110 110 / 10x110 60
PPRT / MSHTS-125 / 10x110 125 / 10x110 50
PPRT / MSHTS-140 / 10x110 140 / 10x110 40
PPRT / MSHTS-160 / 10x110 160 / 10x110 40