BlueOcean Viet Nam

Ống nóng-lạnh PN2.5
  • Ống nóng-lạnh PN2.5

Thông tin sản phẩm

Ống PPR Fiber-G dùng cho việc dẫn nước lạnh, nước nóng và nước uống (Nhiệt độ tối đa 90 độ C).

Ống PPR 3 lớp PPR/AI/PPR dùng cho việc dẫn nước lạnh, nước nóng và hệ thống sưởi nhiệt trung tâm (Nhiệt độ tối đa 90 độ C).

Ống PPR 5 lớp PPR/AI/PE-RT dùng cho việc dẫn nước lạnh, nước nóng và hệ thống sưởi nhiệt trung tâm (Nhiệt độ tối đa 95 độ C).

  • Thông Số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Ống PPR Fiber-G, PN2.5

Thông số kỹ thuật Ống PPR Fiber-G, PN2.5

 

Thông số kỹ thuật Ống PPR 3 lớp PPR/AI/PPR, PN2.5

Thông số kỹ thuật Ống PPR 3 lớp PPR/AI/PPR, PN2.5

 

Thông số kỹ thuật Ống PPR 5 lớp PPR/AI/PE-RT, PN2.5

Thông số kỹ thuật Ống PPR 5 lớp PPR/AI/PE-RT, PN2.5