BlueOcean Viet Nam

Máy hàn ống PPR bán tự động
  • Máy hàn ống PPR bán tự động

Thông tin sản phẩm

  • Thông Số kỹ thuật

Kích cỡ Côn thu Tê thu Kích cỡ Măng sông ren trong
63/20     75x2x1/2 1.333.000
63/25     90x3 1.471.000
63/32        
63/40     Kích cỡ Măng sông ren ngoài
63/50 67.500 255.000 75x2x1/2 1.419.000
75/25 71.500 199.500 90x3 1.999.000
75/32 121.900 212.500 Kích cỡ Van tay xoay
75/40 122.500 215.000 Ф75 1.813.000
75/50 123.500 232.500 Ф90 3.807.000
75/63 133.800 251.800 Ф110 5.288.000
90/40 179.800 396.000 Kích cỡ Kéo cắt
90/50 182.900 409.500 20 - 75mm 3.281.000
90/63 186.500 435.500 50-110mm 4.922.000
90/75 192.800 461.500    
110/40   632.500    
110/50 258.000 645.500 Kích cỡ Máy hàn  (PPRWU -ZRGQ)  
110/63 297.800 658.500 75 - 110mm 11.610.000
110/75 312.500 684.900 75 - 110-T mm 12.368.000
110/90 324.000 763.500 Kích cỡ Máy hàn ống công nghiệp
125/110 789.800 1.327.500 75 - 90mm 103.489.000
140/110 827.500 1.760.000 32- 110mm 108.538.000
160/90 840.000 2.190.000    
160/110 854.900 2.364.000 50 - 160mm 124.945.000
160/125 1.288.000 2.378.500    
160/140 1.460.000 2.403.000