BlueOcean Viet Nam

Rắc co ren ngoài
  • Rắc co ren ngoài

Thông tin sản phẩm

0

  • Thông Số kỹ thuật

Kích cỡ Cút ren trong Cút ren ngoài Măng sông
ren trong
Măng sông ren ngoài Rắc co ren ngoài Rắc co ren trong Tê ren trong Tê ren ngoài Van bi gạt nối ren trong
20x1/2" 51.700 71.300 45.500 59.800 168.000 149.000 55.000 63.500 379.000
20x3/4" 73.500   59.800 79.500     78.000 116.000  
25x1/2" 59.500 76.800 55.200 63.000     59.800 73.500  
25x3/4" 82.500 97.700 63.800 89.500 189.800 199.000 82.000 93.500 428.000
32x1" 192.000 268.000 248.000 255.000 305.000 299.000 233.000 299.000 588.000
            40x1 1/4"     274.700 423.800 492.000 455.000 448.000 455.000  
          50x1 1/2"     350.000 449.500 919.000 848.000 Van tay INOX D25, mở 100%  Van tay xoay INOX 25 (kiểu 2)
       63x2"   525.000 620.000 1.890.000 1.419.000 896.000 386.000