BlueOcean Viet Nam

Đại lý Đức Minh - Phạm Văn Đồng

Đại Lý Đức Minh - chuyên vật tư ngành nước

Thông tin liên hệ chi tiết:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACOM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 29A, Đặng Thuỳ Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 024.355.44376 - Fax: 024.355.44377
Email: trantuong72@gmail.com